ik geef het toe, men heeft de prosument in de watten gelegd, hem bedolven onder premies en geschenken, hem een zorgeloze toekomst voorgehouden met gratis elektriciteit en een groene planeet.  Wie zou daarvoor niet gevallen zijn?

Diezelfde prosument is uw buurman, waarvan men nu beweert: u betaalt de zonnepanelen van uw buurman.  De prosument is de buurman die zonnepanelen op zijn dak liggen heeft.

Hoe komt men nu aan die benaming?  Iemand met zonnepanelen verbruikt niet alleen elektriciteit (een consument) maar levert ook elektriciteit aan het net (een producent), vandaar de term prosument.  Er bestaat een concensus dat de prosument onvoldoende bijdraagt aan de kosten voor de distributie van elektriciteit, want natuurlijk verbruikt de prosument niet enkel de elektriciteit die opgewekt wordt door zijn zonnepanelen.  Wanneer hij ’s nachts een klokwekker gebruikt met mooie rode cijfers dan gebruikt hij “gewone” elektriciteit die de lange weg moet afleggen van producent naar verbruiker (bekijk ook de infographic “Transport van elektriciteit” om een beeld te krijgen van deze lange weg), want ’s nachts schijnt de zon natuurlijk niet.  Maar die elektriciteit moet hij niet betalen want wanneer overdag het zonnetje lekker schijnt produceert de prosument meer dan hij verbruikt en draait de teller van zijn “compteur” terug.  Niet alleen betaalt hij niet voor die elektriciteit, hij betaalt ook niet voor het transport ervan terwijl die toch wel tot aan zijn klokwekker moet getransporteerd worden.

Maar hoe komen ze er dan bij dat u moet betalen voor de zonnepanelen van uw buurman?  De transportkosten zijn een deel van uw elektriciteitsfactuur, afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid elektriciteit.  Door de zonnepanelen is de verbruikte hoeveelheid elektriciteit gedaald, maar de kosten van het transport blijven ongeveer dezelfde.  Alleen zijn er minder mensen die moeten opdraaien voor die kosten, het aandeel van die overblijvers wordt dus groter, die moeten meer betalen omdat ALLE kosten voor elektriciteit ALTIJD verhaald worden op de verbruiker (liefst nog de particulier, want daar zijn er het meeste van).

Een elektriciteitsfactuur bestaat natuurlijk uit veel verschillende delen die allemaal een invloed hebben op de prijs: de prijs van de elektriciteit, het transport, de belastingen,…  Waarom men nu juist de kosten terug wil halen bij het transport is ingewikkeld, maar ik doe toch een poging, haal er misschien de infographic bij voor meer duidelijkheid.  Eigenaars van zonnepanelen krijgen groenestroomcertificaten voor elke 1000kWh die de zonnepanelen geproduceerd hebben (dus niet het verschil tussen verbruik en opbrengst, puur wat ze produceren), die groenestroomcertificaten worden uitgereikt door de VREG, maar moeten betaald worden door de netbeheerder.   De netbeheerder kan die groenestroomcertificaten op zijn beurt doorverkopen aan de producenten, want een deel van hun productie moet uit groene stroom bestaan.  Wanneer je begin vorig jaar een installatie van zonnepanelen in gebruik genomen hebt dan heb je recht op 330 EUR per certificaat.  Een producent zou dus 330 EUR moeten neerleggen voor 1000kWh groene stroom, maar de boete die ze moeten betalen indien ze niet voldoende groene stroom produceren ligt veel lager (150 EUR naar verluid).  Gevolg is dat er een aantal groenestroomcertificaten onverhandeld blijven liggen, want mindere inkomsten betekent voor de netbeheerder.  Die netbeheerder staat ook in voor het transport van de elektriciteit en heeft dus alleen inkomsten daaruit.  Verhogen van de prijs van het transport (dat dan betaald wordt door alle verbruikers behalve de prosument) is een eerste stap die al ingevoerd werd, de uitschrijvers van de factuur (de leveranciers) moeten die kosten betalen en rekenen die helemaal door aan de verbruiker (vandaar een stijging met 6% van een tijd geleden).  Om nog meer inkomsten te krijgen zullen ze nu verhaal halen bij de prosument.

Ik ben een prosument en ik ben benieuwd op welke manier ik deze kosten zal gepresenteerd krijgen.  Ik hoop dat de regering er rekening mee houdt dat ik al jaren inspanningen doe om minder elektriciteit te verbruiken, dat ik een investering heb moeten doen van meer dan vijftienduizend euro en dat ik geen zekerheid heb dat mijn investering binnen 20 jaar nog iets opgebracht heeft (wie kan er in de toekomst kijken?).  Ik heb in ieder geval de indruk dat de regering een ad hoc beslissing neemt om een probleem op te lossen dat er niet is.  Dat het in de huidige omstandigheden aangemoedigd wordt om groene stroom in het buitenland te kopen, liever dan bij de Belgen die geïnvesteerd hebben in een groenere toekomst, is in ieder geval een beslissing waar niemand achter kan staan.