overal is te lezen dat een eigenaar van zonnepanelen gemiddeld 200 EUR zal moeten betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet.  In feite gaat het om 50 EUR per kW en de gemiddelde installatie in Vlaanderen bedraagt 4kW.  Dus krijgen mensen met meer zonnepanelen een hogere factuur in de bus.

Toen ik voor het eerst hoorde dat er een “regeling” zou getroffen worden voor het gebruik van het distributienet door eigenaars van zonnepanelen opperde ik dat er een eerlijke regeling moest komen.  Een tarief gebaseerd op de grootte van de installatie is niet eerlijk want er wordt geen rekening gehouden met het werkelijk verbruik.

Effe alles op een rijtje zetten:

– de netbeheerder moet groenestroomcertificaten kopen aan de hand van de opbrengst van de zonnepanelen

– de opbrengst is evenredig met de grootte van de installatie

– de netbeheerder vraagt een tarief voor het gebruik van het net afhankelijk van de grootte van de installatie

Het lijkt er dus sterk op dat de netbeheerder zichzelf gewoon een korting van 50 EUR geeft op de aankoop van een groenestroomcertificaat.  Voor de mensen die nu 90 EUR krijgen per groenestroomcertificaat gaat er dus zowat meer dan de helft af.

De netbeheerder rechtvaardigt zich door het zogezegde “dubbele gebruik” van het net.  Volgens mij bestaat dat dubbele gebruik niet, het net wordt niet meer belast doordat er decentraal elektriciteit opgezet wordt.  Het zou zelfs een groot voordeel kunnen zijn om te weten dat er decentraal elektriciteit op het net komt (minder productie nodig van de klassieke bronnen, of uit het buitenland), maar het huidige elektriciteitsnet kan niet profiteren van dat voordeel.  In plaats van het net aan te passen aan deze nieuwe manier van productie probeert de netbeheerder zijn winst te verhogen door een oneerlijk tarief voor het gebruik van het net.

Brengt ons bij het punt van de “billijke” vergoeding.  Die vergoeding vergelijken met het injectietarief is heel kort door de bocht, vermits ook dat tarief heel omstreden is.  Groot verschil is dat eigenaars van grote installaties wel een slimme meter hebben en dus effectief per kW kunnen gefactureerd worden.  Het gebruik van een slimme meter bij eigenaars van zonnepanelen is ook een mogelijke piste (dat zou dan passen in het proefproject van 50.000 slimme meters).  Een mooie oplossing, zo lijkt me, dan kan men factureren voor de elektriciteit die werkelijk gebruikt wordt op ogenblikken dat er geen zon is.

Een klein voorbeeld: ik heb een installatie van 5000Wp.  Ik zou dus jaarlijks ongeveer 250 EUR forfaitair moeten betalen voor de zonnepanelen waarin ik geïnvesteerd heb.  Doordat ik echter al jaren bezig ben met zuiniger leven heb ik op het einde van het jaar een overschot van 1000kWh.  Dat overschot wordt gewoon op nul gezet bij de aanvang van een nieuw jaar (de dag waarop de meterstand uitgelezen wordt).  Wanneer ik volgend jaar helemaal niet meer let op het elektriciteitsverbruik (ik laat bijvoorbeeld het hele jaar lang licht branden) en dat overschot van 1000kWh gewoon verspil betaal ik nog altijd maar 250 EUR.  Dit gaat toch helemaal in tegen het principe dat we moeten proberen zuiniger te leven (zelfs opgelegd door Europa)!

Mijn voorstel: installeer een slimme meter, factureer niet voor de elektriciteit die decentraal op het net gezet wordt, stimuleer de inspanningen voor zuiniger omspringen met elektriciteit.