na 14 oktober twijfelde ik aan mijn plaats in de politiek.  Geen van de doelen die ik vooropgesteld had werden gehaald, met als negatieve uitsmijter het verdwijnen van de sp.a uit de coalitie.  Dat het niet zozeer te wijten was aan een slecht verkiezingsresultaat, maar aan de beslissing om onze beloftes en waarden te behouden, maakte de nederlaag niet minder hard.

Dus hield ik me een tijdje op de achtergrond om in stilte uit te huilen.  Ik bleef echter geloven dat ik een plaats had in de politiek.  Misschien niet als boegbeeld van een jongere generatie, maar als harde werker met duidelijke standpunten.

Het was echter pas met de verkiezing van een nieuwe lokaal bestuur dat ik opnieuw interesse kreeg, dus stelde ik me kandidaat als bestuurslid en werd verkozen.  Elke maand kan ik mijn beste ideeën delen met mijn kameraden, kan ik hard werken aan een positief verhaal en maak ik nog meer een speerpunt van mijn idealen.

Voor wie even in het duister tast naar mijn idealen: groene en goedkope energie (als speerpunt) en een nieuwe taak voor de banken (“eerlijke banken”).  Niet zozeer lokale thema’s, maar die zeker een lokale invloed hebben.  Wil je raad en advies betreffende deze punten, please contact me.