Ik heb in het verleden al wel ’s gezegd dat ze de geldbronnen van IS moeten droogleggen, dan wordt het voor hen moeilijk om nog strijd te voeren, want terrorisme kost geld. Ik baseerde me daarbij niet op pure feiten, ik ken de geldstromen niet die tot bij IS geraken, maar uitte een idee dat me logisch leek.

De onderzoeksrechter Michel Claise spreekt wel met kennis van zaken, hij onderzoekt de zwarte geldstromen in België. In Humo had hij hierover het volgende te zeggen:

” een deel van het criminele geld gaat rechtstreeks naar terrorisme, witwasgeld wordt gebruikt om aanslagen te financieren”

” in Brussel alleen al worden door een gruwelijk gebrek aan middelen elk jaar 20.000 dossiers zonder gevolg geklasseerd, hoewel de namen van de daders en de slachtoffers dikwijls bekend zijn”

“wereldwijd brengt de drugstrafiek naar schatting 400 miljard dollar per jaar op: dat is het dubbele van het jaarinkomen van de farmaceutische sector, of tien keer het totale budget voor ontwikkelingshulp”

“in Europa brengt mensenhandel 25 miljard euro per jaar in het laatje van criminele organisaties, illegale tabakshandel is goed voor 10 miljard euro, de verkoop van namaakgeneesmiddelen via het internet voor 3 miljard”

“de fiscale fraude kost Europa jaarlijks 1000 miljard euro, of 2000 euro per Europese burger. Dat is nogal wat. Het wil zeggen dat we op een planeet leven waar misdadigers evenveel te zeggen hebben als eerlijke mensen”

” de Wereldbank schat dat er jaarlijks tussen 1000 en 3000 miljard dollar wordt witgewassen. Een goed deel van dat kolossale bedrag gaat naar terrorisme, via fiscale constructies, schermvennootschappen, belastingsparadijzen”

“lopen er op dit moment onderzoeken naar terrorismefinanciering? Ik heb er in ieder geval geen en normaal gezien zouden die wel bij mij moeten terechtkomen”

Mijns inziens zou elke regering veel meer geld moeten steken in het opsporen en berechten van deze praktijken, het zou met grote zekerheid het enige departement zijn dat zijn geld dubbel en dik zou terugverdienen. Waar wachten we nog op?