ik was verbaasd toe ik las dat de N-VA een enkelband wil voor gangsters vanaf 12 jaar.  Ik maakte me eerste de bedenking dat de enkelband nog niet veel bewezen heeft, ik heb nog niet geweten dat een gangster zich bekeerde door de enkelband.

Maar vooral vond ik de leeftijd van 12 jaar nogal laag.  Op 12 jaar ga je naar het middelbaar, komt dat eerste vervelende haar op je bovenlip, krijg je een eerste gsm…  Mijn zoon wordt volgend jaar 12 jaar, ik zie hem nog niet rondlopen met een enkelband.

Ik wil de N-VA zeker niet onderschatten, ze hebben voldoende bewezen dat het een zeer goed werkende marketingmachine is, één die sinds de vorige verkiezingen bezig is met de volgende verkiezingen.  Een machine die erg bekwaam is in het bespelen van de media.  Mijn frank viel dus niet direct en ik vond het een rare demarche.

Tot we het idee kort bespraken tussen de soep en de patatten.  Mijn gesprekspartner was direct te vinden voor het idee en dus wilde ik weten wat de voordelen waren (ik probeer op zijn minst een open geest te hebben voor de argumenten die anderen aandragen).  Zijn idee was dat we zo ouders helpen die hun kinderen niet in de hand hebben.  Ik opperde dat 12-jarigen die in de problemen zitten allicht geen normale thuissituatie hebben en dat een enkelband weinig zou helpen aan die thuissituatie.

Mijn gesprekspartner legde uit dat het niet zozeer over een problematische situatie ging, maar de ouders hadden geen vat op hun kinderen door…  En toen viel mijn frank wel: het is een welbekend verhaal dat Marokkaanse ouders hun kinderen niet in de hand hebben omdat ze bijvoorbeeld de taal niet spreken of niet helemaal mee zijn met moderne gebruiken.  De 12-jarige is dus niet mijn zoon, het is een Marokkaanse jongen die binnenkort de straten onveilig maakt omdat zijn ouders Marokkanen zijn.

Let op, ik gebruik hier opzettelijk niet de term allochtonen omdat ik een realistisch gesprek weergeef en omdat ik een Marokkaan beschouw als iemand die een eigen identiteit heeft, niet iemand die we moeten indelen in een nietszeggende en denigrerende categorie van de allochtonen.  Feit is dat de 12-jarige natuurlijk ook een Turk kan zijn, of een Algerijn,…  En bovenal zijn mensen die in België wonen natuurlijk ook allemaal in de eerste plaats Belgen!

Waarom had ik niet direct door dat de N-VA met het standpunt van de enkelband een groot aantal mensen aanspreekt die ervan overtuigd zijn dat er een probleem is met de 12-jarige Marokkaan?  Omdat er in werkelijkheid geen probleem is.  De 12-jarige maakt binnenkort de straten niet onveilig en zijn ouders hebben de juiste vat op hun zoon, net zoals ik de juiste vat heb op mijn zoon.

Maar het is een goede en bekende marketingstrategie: je maakt eerst een probleem en dan reik je een oplossing aan voor dat onbestaande probleem.  Met alle vorige inspanningen van N-VA, maar ook van het Vlaams Blok, is er al een duidelijk publiek gecreëerd die een standpunt als de enkelband kunnen plaatsen in de context die N-VA wil.  In mijn voordeel pleit dat ik de context van N-VA niet opmerkte.

Kan ik hier iets uit leren?  Zeker wel!  Ik begrijp zelden de mensen die een mening hebben die voor mij neigt naar racisme.  Daarom zie ik niet altijd waar een partij als N-VA naartoe wil.  N-VA is geen racistische partij, maar speelt wel makkelijk met de mensen die liever een sterk en blank Vlaanderen willen dan een divers en samenhorig België.  Voor mij is diversiteit vanzelfsprekend en nodig, maar volgend keer ga ik toch even in de schoenen staan van de bange blanke Vlaming, misschien doe ik wel goede ideeën op om sterke standpunten te creëren voor mijn eigen partij.