Als voorzitter van de sp.a zou ik me nu wel zorgen beginnen maken.  Met een programma dat inspeelt op de zakkenvullende politieker als dinosaurus, en 1 mandaat voor 1 persoon, krijg je natuurlijk het grote publiek niet direct op je hand.  Maar het is een nobele en juiste keuze: politiek dient niet om je zakken te vullen, het dient om de mensen te helpen.

Althans, dat is mijn mening.  Ik ben in de politiek gestapt om mensen te helpen.  Met het gevolg dat ik vrij snel een afkeer had omdat het toch weer om de postjes ging.  Waarna ik toch probeerde om de mensen te helpen.

Gaan we de verkiezingen winnen met een rechtlijnige keuze om op een andere manier aan politiek te doen?  Neen, met zekerheid niet.  Hoezeer de mensen willen verkondigen hoe erg ze het vinden dat alle politiekers zakkenvullers zijn, zozeer zijn ze er ook aan gewoon en vinden ze de zakkenvullende macho best wel een persoon waarop ze willen stemmen.  En eigenlijk gaat de keuze van sp.a nog niet ver genoeg, niet ver genoeg om een breuk aan te kondigen met de oude politiek.

In de eerste plaats moet de keuze voor 1 mandaat voor 1 persoon dus een overtuiging zijn, en geen strategie.  Ten tweede moet sp.a vooral niet meedoen aan politiek, maar een alternatief bieden naast de politiek.  Terug de mensen helpen die hulp nodig hebben.  Geen politieke statements, maar acties die aantonen waar we voor staan.  Sterke standpunten die tonen dat we een eigen mening hebben, die tonen dat we niet meer gaan voor een compromis en die duidelijk maken dat waar anderen aan politiek doen wij de mensen helpen.

Moeten we dan alle mandaten laten voor wat ze zijn?  Moeten we alle posten als burgemeester en schepenen, of zelfs minister laten vallen om te tonen waarvoor we staan?  Ja en neen.  Ja, een burgemeestersjerp mag niet symbool staan voor het succes van sp.a.  Voor sp.a is succes dat we mensen kunnen helpen hebben.  Maar een sp.a’er kan als taak hebben het besturen van een gemeente.  Daaromtrent moet er dan ook duidelijkheid zijn; deze persoon heeft nu als taak het besturen van de gemeente en zal dat in eer en geweten doen.  Maar deze persoon doet dan niet meer aan politiek.

Daarnaast zullen een aantal personen de belangen van de partij behartigen, zoals de voorzitter van sp.a, de secretaris, de penningmeester.  Zij hebben als duidelijke taak om de sp.a te besturen, om dingen mogelijk te maken die verbonden zijn aan een politieke partij.

Alle andere sp.a’ers zijn de belangrijkste mensen, zij staan er dag in dag uit om de mensen te helpen.  Zij moeten niet per se een mening verkondigen, behalve die van henzelf.  Wat hun bindt met de sp.a is niet hun politieke voorkeur, maar de bereidheid om mensen te helpen.  En hopelijk maakt deze overtuiging (geen strategie) duidelijk waar sp.a voor staat, hopelijk denken mensen dan: de sossen, dat zijn diegene die mensen helpen.