op een deel van de E313 ter hoogte van Ranst worden enkele rijstroken uitgerust met sensoren die informatie doorgeven aan zelfrijdende auto’s.  Tussen 2019 en 2020 zullen de eerste testen uitgevoerd worden.  De investering voor Vlaanderen bedraagt 3,4 miljoen euro.

Ik ben pro zelfrijdende auto’s.  Meer nog, ik ben ervan overtuigd dat de zelfrijdende auto het probleem van files zal oplossen.  En eigenlijk kan dat niet snel genoeg gaan want wat is de schatting weer van de kost van een file?  Een voorzichtige schatting uit 2015 spreekt over 600.000 euro per dag.  De investering van de Vlaamse regering wordt dus op ongeveer 1 week terugverdiend indien daardoor de files opgelost raken.

In dezelfde studie bekijkt men hoeveel een file kost als men alleen vrachtwagens bekijkt, vermits de inpakt daar niet alleen verband houdt met de chauffeur, maar ook op de goederen die ergens onderweg zijn en niet bij de klant.  Op drukke dagen kan de kost van een file oplopen tot 3 miljoen euro.  In dat geval is de investering van Vlaanderen al op één dag terugverdiend.

Zou het dan niet nuttig zijn om meer te investeren en sneller te schakelen om zelfrijdende auto’s in het verkeer te brengen?  I know, er zijn nog heel wat zaken die moeten bekeken worden, zoals de verantwoordelijkheid van de bestuurder indien de zelfrijdende auto een ongeval veroorzaakt, enzovoort enzoverder.  Zwakke excuses, vind ik.  Bekijk de zelfrijdende auto eerst als een hulpmiddel om het verkeer vlotter te laten lopen (en dus minder tijd en geld te verliezen aan files).  Op een autostrade bijvoorbeeld komt de zelfrijdende auto best tot zijn recht: mooie rechte stukken, duidelijk afgebakende stroken en op dit moment ook nog een extra strook voor als er eens een auto weigert te werken.  De bestuurder is nog steeds verantwoordelijk en kan nog altijd niet zijn krant lezen terwijl de auto rijdt, en de technologie zorgt ervoor dat de auto zelf bepaalt wat de ideale snelheid is, de beste rijstrook, wanneer je automatisch kan invoegen,…  Op die manier gaan we 90 tot 100% van de files oplossen die toch vooral op de autostrades voorkomen.  Van zodra de zelfrijdende auto de autostrade verlaat neemt de bestuurder weer (bijna) volledig over.

Omdat er geen discussie is over de eventuele verantwoordelijkheid van de fabrikant van de zelfrijdende auto kunnen we de waardevolle tijd besteden aan het live testen van de zelfrijdende auto’s.  Net zoals met de Tesla zullen bijkomende aanpassing en verbeteringen aan de software gebeuren terwijl de auto op de wegen rijdt, niet ergens in een laboratorium.

Iedereen akkoord?  Dan moeten we nog bepalen hoeveel de Vlaamse regering moet investeren in de zelfrijdende auto.  3,4 miljoen euro, of eerder 340 miljoen euro?  En moet dat geld besteedt worden aan sensoren in het wegdek, of laten we de sensoren over aan de fabrikanten van de auto?  Ik kies voor 340 miljoen of zelfs 3,4 miljard, te investeren in een fabriek die samen met Mercedes-Benz zelfrijdende auto’s maakt, waar Vlamingen aan het werk kunnen en waarin niet alleen Mercedes-Benz investeert, maar ook Google.  Twee keer winst: de werkgelegenheid stijgt, het probleem van de files opgelost.

Het moet niet per se Mercedes-Benz zijn (of de Daimler groep), maar met de Smart zitten zij wel met een concept dat maar kleine aanpassingen vraagt om de perfecte elektrische zelfrijdende auto te worden (en die iets mooier is dan de Google Car).  Hoe het wegennet er dan uitziet tegen 2020 bespreek ik later.