Succesvolle taakstraf en de bende van Brugge

Ik las een mooi artikel van een dame die zeer blij was om iemand opnieuw te ontmoeten aan de kassa van een kledingzaak.  De dame in kwestie was ooit begeleidster voor de jongedame aan de kassa, die toen een taakstraf moest uitvoeren.  De jongedame aan de kassa was zo onder de indruk geweest van de taakstraf en had zoveel hulp gehad van de begeleidster, dat ze op het rechte pas geraakt was.  Ze wou nooit meer met het gerecht in aanraking komen.

Het is een prachtig verhaal: met de juiste straf en de juiste begeleiding kan het allemaal nog goed komen.  Ik dacht meteen aan de Brugse bende die bestaat uit jonge meisjes, ze vallen jongeren en sommige ouderen lastig en geven hen desnoods een pak slaag.  Eén van de jongeren is net in een halfopen instelling geplaatst.  Hopelijk vindt ze daar de juiste begeleiding om een normaal leven te gaan leiden buiten de criminaliteit.

Tenminste, ik verwacht dat het doel van de opsluiting of de taakstraf is dat de crimineel later voor zichzelf het goede pad vindt.  Dat hij of zij daarna niet meer in aanraking komen met het gerecht, dat ze hun lesje geleerd hebben.  Maar evengoed weet ik niet of dat het doel is.  Stel dat het doel van het opsluiten van misdadigers is dat daarmee de misdaad daalt, bereiken we dat doel dan?

Ik kan nog een paar andere voorbeelden vinden:

  • Is het doel van het invoeren van zelfrijdende auto’s dat de “bestuurder” zijn krant kan lezen in de file, of moet het doel zijn dat er geen files meer zijn?
  • Is het doel van het inburgeren van migranten dat ze helemaal hetzelfde zijn als de originele Vlamingen, of moet het doel zijn dat ze zich op hun gemak voelen in onze samenleving en dat wij ons op ons gemak voelen met hun aanwezigheid in onze samenleving
  • Is het doel van de politiek dat ze het land besturen, of is het doel dat ze propaganda maken voor de volgende verkiezingen van zodra ze de huidige verkiezing gewonnen hebben?

Met bovenstaande punten raak ik thema’s aan die mij nauw aan het hart liggen.  Ik kan voor elk thema een mooi doel vooropstellen en er zelfs een mogelijke oplossing voor bieden (en ik zie meestal ook de tegenkantingen, die ik weer kan weerleggen, natuurlijk):

  • Met het opsluiten van misdadigers op de manier die we nu hanteren, bereiken we niets.  Voor veel misdadigers is de gevangenis geen afschrikwekkende omgeving.  We bieden misdadigers comfortabele omstandigheden om met andere misdadigers rond te hangen.  We vragen hen om hun vrijheid op te geven, maar vaak hebben misdadigers buiten de gevangenis ook geen vrijheid en even vaak een minder comfortabele omgeving.
  • Zelfrijdende auto’s kunnen meer problemen oplossen dan alleen het fileprobleem.  Ik ga ervan uit dat auto’s niet alleen zelfrijdend, maar ook vaak elektrisch zullen zijn.  De opslagcapaciteit van de batterijen maken een flexibel elektriciteitsnet mogelijk met nog meer decentrale productie van energie door het gebruik van zonnepanelen en windmolens.  De auto van de nabije toekomst zal in vele gevallen geen eigendom meer zijn van een persoon maar deel uitmaken van het openbaar vervoer van de toekomst.
  •  Verwacht ik van migranten dat ze zich aanpassen aan onze manier van leven?  Niet echt, maar ik zou wel graag hebben dat ze zich aanpassen aan onze waarden.  Een waarde is bijvoorbeeld dat vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen.  We moeten erop staan dat zulke waarden door iedereen aanvaardt worden.  Daarnaast moedig ik aan dat iedereen meedoet aan zijn eigen gebruiken, maar ook het meedoen aan andermans gebruiken moet kunnen weigeren.  Voel je vrij om mee te doen aan de ramadan of het kerstfeest, maar voel je niet verplicht.
  • Indien we vaststellen dat het politici niet lukt om het land te leiden, dan moeten we zorgen voor een alternatief: laat het land leiden door professionals die de administratie perfect laten werken.  Laat belangrijke discussiepunten rechtstreeks beslissen met een referendum.  Laat de politici campagne voeren om het ene of gene standpunt, maar hou hen ver weg van het leiden van het land.  Vasthouden aan de 3 machten is wel belangrijk, maar het is ook duidelijk dat de politiek de enige van de 3 machten is die geen opleiding genoten hebben om hun taak uit te voeren.  En het is ook duidelijk dat de politiek de enige macht is die wil knabbelen aan de andere machten, door meer macht te willen verwerven over de politie en de rechterlijke macht wil ontmantelen.  Een partij die de scheiding van machten wil beïnvloeden is niet de betrouwbare partij die we nodig hebben.

Zo, weer een paar heikele punten die een relatief makkelijke oplossing kennen.  Lees zeker de artikelen die te maken hebben met bovenstaand lijstje.